Vorige seizoenen

 

Seizoen 2022 -2023

 

De Baan is open!!! 18 december 2022

De baan is vanmorgen open gegaan. Het is vrije toegang en op eigen risico!!

Vanmorgen hebben de ijsmeesters besloten dat de baan  gelukkig open kan. Omdat het waarschijnlijk maar voor een dag is, is het vrije toegang maar wel op eigen risico. Hoelang de baan open is, hangt af van het ijs. We houden u op hoogte!!

Veel schaats plezier!!!!

Mooie nieuwe signing!!! december 2022

We hebben hele mooie nieuwe lichtbakken!! Ze zijn inmiddels geïnstalleerd en ze maken de baan herkenbaar en mooi!! 

Kan het nog doorgaan????? 16 december 2022

Onze ijsmeesters zijn druk in de weer om de baan klaar te maken, maar het wachten is nog op de juiste ijsdikte. Het ijs moet min. 8 cm zijn en het is nu 5 cm. We hopen nog op een strenge nachtvorst en hopelijk kunnen we morgen dan toch nog open. We houden u op de hoogte!!!

Ledenvergadering maandag 21 november 2022 

November, ledenvergadering! Graag pakken we dit weer op, ondanks dat we dit jaar in maart ook al een ledenavond hebben gehad. Maar dat mag de pret niet drukken. Ee onze gast spreker is Sies Uilkema!  Bekend als kortebaanschaatser in de zeventiger en tachtiger jaren. Bij  NK Sprint won hij een gouden en twee zilveren medailles. Hij trainde een tijd onder coach Gauke Nijholt. Tevens was Uilkema ook actief bij het voetbal en het  skûtsjesilen in Langweer. Hij zal ons meenemen in zijn schaatsverleden en zal graag iets vertellen over zijn kijk over de schaatstechniekengezellige avond is altijd goed. 

U/jij bent van harte welkom op 21 november in cafe t’Hert in Joure om 20.00 uur.

Seizoen 2021 -2022

Uitnodinging ledenvergadering maart 2022

Graag nodigen wij u na een lange tijd, van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, maandag 21 maart 2022 om 20.00 uur café t’ Syl  in Joure, met gastspreker Hylke Speerstra

Annulering ledenvergadering november 2021

Naar aanleiding van alle nieuwe corona regels zijn wij genoodzaakt om onze ledenvergadering op 22 november a.s. te annuleren. We hopen deze vergadering te kunnen verschuiven naar een nader te bepalen datum in januari of februari. U ontvangt dan van ons een nieuwe uitnodiging.

We vinden het erg jammer, maar we hopen dat u allen gezond mag blijven.

Seizoen 2020 -2021

Fantastische dagen!!!  maandag 15 februari 2021

Wat een feest was het met al het ijsplezier op de ijsbaan. Vele schaatsers hebben we mogen ontvangen en hebben heerlijk kunnen schaatsen. Onze ijsmeesters Ynte en Tjeerd hebben super hun best gedaan om de baan sneeuwvrij te krijgen, en dat is zeker gelukt! Ondanks een paar grote scheuren in het ijs kon er prima geschaatst worden. Donderdag t/m zondag zijn we open geweest.

Onze voorzitter Gerard Steeman was druk in de weer met alle andere voorbereidingen en tijdens de ijsdagen, was hij druk om alles in goede banen te laten lopen.  We waren super blij met de hulp van het personeel van SwimFun. Omdat het zwembad nog dicht is hebben ze aangeboden om ons te helpen bij de ijsbaan. Super enthousiast en super dat het zo kon!! Ook onze vaste vrijwilligers waren weer van de partij. 

Ook waren er schaats clinics voor de jeugd georganiseerd door de Sven Kramer academy de schaatslessen waren een succes.    Veel enthousiaste kinderen en blije gezichten.

https://svenkrameracademy.nl

Iedereen bedankt voor de gezellige tijd op het ijs. We hopen jullie snel weer te zien!!

Zondag 14 februari 18.00 uur 2021

Na vier fantastische dagen vol ijsplezier sluiten wij de baan rond 18.00 uur. Helaas dooit het en de weersvoorspellingen voor morgen zien er slecht uit, dus blijven we morgen ook gesloten.

Donderdag 11 februari 2021

De ijsbaan van Joure gaat vanmiddag open om 13 uur en is geopend tot 18 uur. De ijsdikte is 7 cm! Neem wel de corona maatregelen in acht!

  • De baan is open van 10 tot 20 uur;
  • Iedereen is welkom, lid en geen lid;
  • Nieuw lidmaatschap verkrijgbaar bij de kassa;
  • Reserveren is niet nodig en er is geen tijd slot.

Veel schaatsplezier!

Eindelijk is het koud en vriezend weer!!!  8 februari 2021

Na een lange tijd van wachten begint het dan toch nog te vriezen. De ijsmeesters en vele andere vrijwilligers zijn al druk in de weer om, als we eventueel open kunnen ook alles gereed hebben. Ondanks corona kunnen we eventueel wel open. We zorgen voor goede maatregelen en moeten helaas wat dingen veranderen maar het belangrijkste is, we hopen dat iedereen weer kan schaatsen.

Nieuwe aanwinst!!!     januari 2021

Dankzij het mooie donatie bedrag van de ING bank die we vorig jaar mochten ontvangen zijn er twee schaatsrekjes en een grondboor aangeschaft.

Deze rekjes kunnen door klein en groot gebruikt worden om het schaatsen onder de knie te krijgen.

De grond boor is echt een aanwinst voor de ijsmeester en zijn vrijwillegers. Zo krijgen ze heel gemakkelijk de palen in de grond.

Ledenvergadering 2020

Normaal gesproken organiseren we in november voor onze leden een ledenvergadering. U zal begrijpen dat we dit voorlopig moeten uitstellen.

We hopen op een strenge winter. 

Seizoen 2019 -2020

Maart 2020

Corona en geen ijs….dus ook niet naar Thialf met de jeugd!!

Super donatie!!    december 2019

Nee geen ijs dit jaar en dat is erg jammer, maar we hebben een donatie mogen ontvangen van € 1000.00 van ING Nederland Fonds.

Een lid van onze ijsclub is werkzaam bij de ING bank. Deze bank biedt medewerkers de kans om verenigen voor te dragen voor een donatie. Zo is onze IJsclub de Vlecke voor gedragen bij het ING Nederland fonds voor medewerkers. Graag zouden we schaats rekjes  kopen om te leren schaatsen. Wij zijn super blij en het ING Nederland Fonds voor Medewerkers erg dankbaar voor deze mogelijkheid. De rekjes worden deze winter nog aangekocht, mocht er ijs komen dan kunnen we er gelijk gebruik van maken!

Ledenvergadering 7 nov met gastpreekster Klasina Seinstra,

Op donderdag 7 november a.s. is de jaarlijkse ledenvergadering in cafe t’Hert in Joure. Alle leden krijgen een uitnodiging toegestuurd. aanvang 20 uur.

Seizoen 2018 -2019

7 Maart 2019

Helaas geen ijs dit jaar. Dat betekent dat we weer met de jeugd naar Thialf gaan.

Graag nodigen wij de basisschool jeugd uit (groep 3 t/m groep 8) om te komen schaatsen in Thailf op zaterdag 16 maart a.s. van 13.30 uur t/m 16.00 uur. Wij zorgen voor vervoer. Bij een grote groep een bus en anders met auto’s.  De toegang is gratis. Wel willen wij graag dat er een volwassene mee gaat voor de aller jongsten. Mocht u zelf niet schaatsten dan kan u natuurlijk plaats nemen op de tribune of in de kantine.

21 Januari 2019

Ijsmeester Ynte Kuindersma heeft vanmorgen het ijs gemeten. 5 cm dikte op dit moment. Helaas nog te weinig om de ijsbaan te openen. We blijven hopen op meer vorst!

17 november 2018

Na een lange mooie zomer komt nu toch echt de kou eraan. De ijsbaan staat alweer onder water! Dus laat de vorst maar komen!

Vrijwilligers Jan Ruler, en Johan ten Brummelhuis helpen ijsmeester Ynte Kuindersma.

      

Ledenvergadering 3 december 2018

Maandag 3 december hebben we weer de jaarlijkse ledenvergadering  20.00 uur in cafe ’t Syl op ‘e Jouwer. Gastspreker deze avond is marathon schaatser Peter de Vries. Leden zijn van harte welkom!!