Historie

IJsclub de Vlecke is opgericht op 28 november 1858! Mede oprichter was Jhr Valerius Vegelin van Claerbergen. Waar de allereerste ijsbaan heeft gelegen is niet helemaal bekend. Uit oude krantenknipsels is gebleken, dat met het 40 jarig bestaan van de ijsclub in 1898 er een nieuwe “kunstbaan” werd gemaakt. De baan was 160 meter met aan ieder einde 20 m stuit baan. De bijbaan was 46 m. Deze baan gelegen achter de katholieke kerk kreeg de naam van de oprichter en beschermheer, Vegelinbaan.

De ijsclub kent een rijke historie aan wedstrijden en evenementen. Hier werden al veel wedstrijden georganiseerd zoals het Meesterschap van Nederland.

Het prijzengeld was uit die tijd in verhouding hoog. Bij een hardrijderij op schaatsen op 26 januari 1897 werd er o.a. 100,00 gulden uitgereikt aan de winnaar. Tevens kreeg iedere rijder, die zijn partij op de eerste lijst er aftrijdt, 5 gulden uitgekeerd. Deze geld prijzen werden aan aangeboden door de beschermheer Jhr A.J. Vegelin van Claerbergen.

Wedstrijden voor vrouwen was niet erg gewoon, toch werden ze in Joure georganiseerd en waren de prijzen ook best hoog!

In 1879 is er zelfs een 2de ijsvereniging Eensgezindheid genaamd de oprichtingsdatum is onbekend evenals de einddatum tot 1883 heeft zij geadverteerd met wedstrijden. Aan de advertenties te zien organiseerden alleen vrouwenwedstrijden.

Joh. Bosma was eigenaar van café De Ster voor beide ijsverenigingen kon men zich bij hem aanmelden voor de wedstrijd. Voorzitter van Eensgezindheid was P. Wierda secretaris H. Kleefstra.

Een jaar later kon Eensgezindheid rijders zich aanmelden bij N. Lublink ter plaatse bekend als bakker.

De ijsvereniging Eensgezindheid organiseerde vanaf 1879 tot 1885 alleen wedstrijden voor vrouwen.

Ijsclub de Vlecke had ook regelementen opgesteld. Hieronder ziet u de eerste paar:

Foto’s krantenknipsels met dank aan Arjen de Ree

  Jaap Slof

Op 24 januari 1929 kreeg de ijsclub een nieuwe ijsbaan. Het nutsdepartement had besloten op het terrein, ten oosten van de Harddraversweg een drafbaan en een ijsbaan aan te doen leggen. Sinds die tijd, worden hier ieder jaar ook de Hardrijderij wedstrijden gehouden met de merkekoersen in oktober en Swipedei in juli. Bij goede winterse omstandigheden is de ijsbaan nog steeds hier aanwezig.

De slee die altijd werd gebruikt op het ijs is nagebouwd door de jongeren van de vakopleiding Bouw. Ynte Kuindersma biedt deze symbolisch aan, aan onze voorzitter Gerard Steeman

Bewaren